Pro-kariera

O mnie

Jako doradca zawodowy wychodzę na przeciw potrzebom ludzi, analizując ich oczekiwania, ukierunkowując ich aktywność i towarzysząc im w drodze zawodowej przez wszystkie etapy życia. Ukończyłam studia podyplomowe z Orientacji i poradnictwa edukacyjno – zawodowego. Od ponad dziesięciu lat zajmuję się doradztwem zawodowym, rekrutacją, prowadzeniem szkoleń. Odbiorcami moich usług są organizacje pozarządowe, instytucje, firmy szkoleniowe dla których świadczę doradztwo indywidualne oraz grupowe oraz pośrednictwo pracy w ramach realizowanych projektów unijnych.


W trakcie realizacji:

od VI.2017-obecnie Euro-Fundusz, projekty aktywizacyjne dla osób poniżej 30 r.ż. oraz 30+-warsztaty nabywania kluczowych kompetencji dla znalezienia pracy oraz konsultacje indywidualne

od X.2012 do obecnie-Caritas Archidiecezji Gdańskiej, projekt "Sopocka Druga Szansa"dla podopiecznych MPW Caritas, poradnictwo indywidualne, pośrednictwo pracy

Zrealizowane szkolenia i projekty:

od II.2017-IX.2018 Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR w Jantarze, projekt „Gmina Stegna aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców” doradca zawodowy

 • I.2017-V.2017 Fundacja Gospodarcza, projekt "Horyzont Zawodowy", pośrednictwo pracy

 • I.2017-VII.2017 Euro-Fundusz, projekt" Aktywny JA. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia w branżach strategicznych dla pomorskiego rynku pracy”, warsztaty nabywania kluczowych kompetencji dla znalezienia pracy (200 godz.)

 • VII.2016-XII.2016-Caritas Archidiecezji Gdańskiej, projekt "ECMYNN", indywidualne doradztwo zawodowe

 • IX.2016 do XII.2016-Euro-Fundusz, projekt „NEET – Nowy, Energiczny, Efektywny Ty. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych” -warsztaty z zakresu kształtowania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia (200 godz.)

 • I.2016 Inter Partner Assistance Polska S.A-indywidualne doradztwo zawodowe
 • VI.2015 Vivid Consulting, projekt "Nie daj się wykluczyć!", pośrednictwo pracy-korekta dokumentów aplikacyjnych, współpraca z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, koordynacja działań związanych z aktywizacją zawodową (66 godz.)
 • XII.2013-II.2015 Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, projekt „Gotowi na Sukces II-Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością”, stworzenie profili kompetencji, określenie indywidualnych ścieżek rozwoju dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie indywidualnych konsultacji (300 godz.)

 • II.2013-XII.2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR w Jantarze, projekt „Ponad Wszystko”, indywidualne diagnozy doradczo - szkoleniowe, dobór szkoleń, tworzenie IPD, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie osób niepełnosprawnych w miejscu pracy, współpraca z pracodawcami na lokalnym rynku pracy-zachęcanie do zatrudniania osób niepełnosprawnych, pośrednictwo pracy (392 godz.)

 • X-XII.2014 Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowie, projekt „Zagrożeni. NIE Wykluczeni”, warsztaty aktywizacji zawodowej dla trzech grup (60 godz.)
 • XI. 2014-I.2015 Lechaa, projekt „Pomorzanki wbrew stereotypom”, poradnictwo indywidualne (96 godz.)
 • VII-VIII. 2014 Stowarzyszenie B4, projekt „Zadbaj o swoją przyszłość”, indywidualne konsultacje-dobór kursów zawodowych wg potrzeb, IPD (35 godz.)
 • III.2013-VII.2014 Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych DAR w Jantarze, projekt „Aktywni Potrzebni”, indywidualne diagnozy doradczo - szkoleniowe, tworzenie IPD, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie osób niepełnosprawnych w miejscu pracy, współpraca z pracodawcami, pośrednictwo pracy (534 godz.)
 • V.-VII. 2014 Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c., „Młodzi i Aktywni. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-30 lat”, konstruowanie CV, IPD, treningi rozmowy kwalifikacyjnej (46 godz.)
 • IV.2014 Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, projekt „Praca przede wszystkim”, analiza predyspozycji przedsiębiorczych, stworzenie IPD (90 godz.)
 • 2013/2014 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, partner kierunku na studiach podyplomowych: Doradztwo Zawodowe, prowadzenie zajęć z przedmiotu: Warsztat pracy doradcy zawodowego; Doradztwo zawodowe dla niepełnosprawnych, Seminarium dyplomowe; Obrona prac dyplomowych.
 • X.2013 Info-Biz Profesjonalna Edukacja, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektów „Zdobyć doświadczenie” oraz „Zawód z przyszłością” (54 godz.)
 • IV.2013 Enbit, projekt: "Śladami Steva Jobsa"-realizacja IPD dla osób planujących działalność gospodarczą (27 godz.)
 • III.-IX.2013 Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c., projekt „Nowa Szansa. Wsparcie aktywizacyjne dla osób, które ukończyły 50 r.ż.”, indywidualne konsultacje-tworzenie IPD, dokumentów aplikacyjnych, wsparcie w poszukiwaniu pracy (140 godz.)
 • XI.2012-III.2013 Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski (podwykonawca Biuro Doradztwa Inwestycyjnego), projekt „Nowe kompetencje-nowe możliwości”- treningi autoprezentacji, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, treningi pracy skierowane do osób niepełnosprawnych (120 godz.)
 • X.2012-X. 2014 Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, Ergo Hestia, coaching kariery w ramach szkolenia „Perspektywy nowych możliwości”
 • XII.2012-I.2013 Cityschool, projekt „Sposób na sukces”, Indywidualne Plany Działania-zajęcia indywidualne i grupowe, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (65 godz.)
 • IX.2012 Edukator, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedrach Wielkich, projekt „Bądź aktywny zmień swoje życie 2” indywidualne konsultacje doradcze, tworzenie Indywidualnych Planów Działania, dobór kursów zawodowych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, absolwentów (33 godz.)
 • VIII. 2012 Caritas Archidiecezji Gdańskiej, projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej-Trening zawodowy dla osób niepełnosprawnych”, stworzenie profili zawodowych
 • VII. 2012 oraz II.2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy, projekt „Dam radę”, realizacja szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu, z rodzin dysfunkcyjnych (60 godz.)
 • VI-IX.2012 Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski, projekt „Nowe kompetencje-nowe możliwości”, spotkania rekrutacyjne, tworzenie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju dla osób niepełnosprawnych (53 godz.)
 • IV-VI.2012 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (podwykonawca-Galicyjskie Centrum Edukacji), projekt „Systematycznie do celu”, przeprowadzenie indywidualnych diagnoz zawodowych, treningi umiejętności zawodowych dla m.in. osób uzależnionyc, po wyjściu z zakładów karnych, osób zagrożonych bezdomnością, osób niepełnosprawnych, osób z rodzin dysfunkcyjnych (115 godz.)
 • II. 2012 Agenda ONZ ds. Rozwoju (UNDP) projekt „Wolontariat-włącz się!”, konsultacje indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania, Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, dokumentów aplikacyjnych dla osób poszukujących pracy, w tym niepełnosprawnych i bezrobotnych oraz osób uczących się (32 godz.)
 • I-IV. 2012 Agenda ONZ ds. Rozwoju (UNDP) projekt „4 kroki- wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy”, szkolenia dla nauczycieli pracujących z młodzieżą niesłyszącą (25 godz.), konsultacje indywidualne z osobami niesłyszącymi (9 godz.)
 • XII. 2011-V.2012 Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia, projekt „Gotowi na Sukces-Akademia Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością”, stworzenie profili kompetencji, określenie indywidualnych ścieżek rozwoju dla osób niepełnosprawnych (60 godz.)
 • XII.2011-V.2012 Caritas, projekt „Druga szansa”, (30 godz.), poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania (20 godz.) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, testowanie projektu-konsultacje eksperckie z Powiatowymi Urzędami Pracy (17 godz.)
 • X.2011-II.2012 Polski Związek Niewidomych, projekt „Ciekawi świata”, tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób niepełnosprawnych (72 godz.)
 • X.-XI. 2011 konsultacje indywidualne dla beneficjentów projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku „Mamo, Ty też możesz!” porady dla samotnych matek, w tym także długotrwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych (16 godz.)
 • IX.2011 Profesjonalna Edukacja Info -Biz, projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach „Udany start w dorosłe życie”, tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób wkraczających na rynek pracy po ukończeniu szkoły (36 godz.)
 • VIII.2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, szkolenie nt. „Metody aktywnego poszukiwania pracy” skierowane do młodych osób z rodzin dysfunkcyjnych (15 godz.)
 • VIII. 2011 Agencja Rozwoju Lokalnego, projekt „Samodzielni-nie sami”, poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych ścieżek kariery dla młodych osób wchodzących na rynek pracy jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym- niepełnosprawni , osoby z rodzin dysfunkcyjnych (64 godz.)
 • IV.-V. 2011 Edukator, projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku „Mamo, Ty też możesz!” poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla samotnych matek w tym także długotrwale bezrobotnych bądź niepełnosprawnych (120 godz.)
 • III-VII. 2011 Caritas projekt „Druga szansa”, warsztaty grupowe (20 godz.), poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania (35 godz.) dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • VI-VII. 2010 Profesjonalna Edukacja Info-Biz, realizacja treningu umiejętności zawodowych w ramach projektu"Systematycznie do celu" w MOPS w Gdańsku (50 godz.)
 • II.2010-I.2011 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych DAR w Jantarze, projekt „Lokalne Centrum Aktywizacji Zawodowo-Społecznej jako instrument przeciwdziałania bierności zawodowej osób niepełnosprawnych”, warsztaty grupowe(80 godz.),poradnictwo indywidualne tworzenie Indywidualnych Planów Działania (1000godz.)
 • XII.2009-VIII.2010 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Wydział w Człuchowie, projekt „Kreatywny Humanista”, tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju dla studentów, osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych (160 godz.)
 • XII.2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, projekt „Mój potencjał-moja szansa na samodzielne życie”, szkolenie „Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy” szkolenie skierowane do osób niepełnosprawnych”(8 godz.)
 • X.2009 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, projekt „Kreatywność na start”, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, uczestnicy- osoby z rodzin dysfunkcyjnych (12 godz.)
 • IV.-VIII. 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, projekt „Bez barier”, indywidualne poradnictwo zawodowe (60 godz.) tworzenie Indywidualnych Planów Działania, prowadzenie warsztatów grupowych (40 godz.) dla osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, po wyjściu z zakładów karnych
 • IX.2008 Caritas projekt „Ziarno”, szkolenie dla trenerów- praca z osobami niepełnosprawnymi
 • VI.-VIII. 2007 Instytut Rozwoju Kadr w Gdańsku, projekt „Gotowi do pracy-wsparcie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia”, poradnictwo indywidualne, tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych (200 godz.)
 • III.-IV.2007 Centrum Edukacji Atut we Wrocławiu, projekt „Nowe kwalifikacje szansą na rynku pracy- szkolenia zawodowe dla osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” przygotowanie merytoryczne indywidualnego poradnictwa edukacyjno-zawodowego, poradnictwa na odległość

  Pozostała działalność zawodowa:

 • IX.2008-XI.2009 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Doradca zawodowy zakres obowiązków: prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, rekrutacja pracowników, nawiązywanie i utrzymywanie współpracy w pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, organizacja Giełd Pracy, tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacji
 • XII.2007-VII.2008 Interim, Konsultant-specjalista ds. rekrutacji zakres obowiązków: samodzielne prowadzenie oddziału agencji pracy tymczasowej, rekrutacja pracowników tymczasowych oraz pracowników do zakładu pracy chronionej, obsługa administracyjna pracowników oddziału firmy(150 osób) analiza lokalnego rynku pracy pod kątem zdobywania nowych klientów
 • XII.2004-XII.2007 Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku, Doradca zawodowy zakres obowiązków: prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży i osób bezrobotnych, niepełnosprawnych
 • V.2003-XI.2004 Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku, Wychowawca (V.2003-IX.2004) Specjalista ds. programów edukacyjnych (X-XI 2004) zakres obowiązków: sprawowanie opieki nad młodzieżą, wsparcie w poszukiwaniu praktyk, zatrudnienia, prowadzenie zajęć resocjalizacyjnych dla młodzieży, zajęć w świetlicy dla dzieci
 • Początek strony