Pro-kariera


Szkolenia

Szkolenia

Prowadzę warsztaty w zakresie:
 • Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
 • Skuteczna autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • Wybór przyszłego zawodu, ścieżki kształcenia
 • Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • Skuteczne zarządzanie czasem
 • Możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy
 • Stres i możliwości radzenia sobie z nim
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego

  Istnieje możliwość dopasowania tematyki szkoleń do potrzeb konkretnej grupy.

Początek strony