Witaj,

Jeżeli tu trafiłeś, to na pewno zależy Ci na bezpieczeństwie Twoich danych. Dowiedz się w jaki sposób gromadzę i przetwarzam Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe są bezpieczne, a do ich ochrony podchodzę bardzo poważnie. Przygotowałam dla Ciebie dokument, w którym wyjaśniam zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, a także innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej doradcazawodowy.com.pl

Cel polityki ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora Danych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich pracowników Administratora Danych, którzy w zakresie swoich obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe, jak również innych osób, które z upoważnienia Administratora Danych uzyskały dostęp do danych osobowych. Każda z tych osób została zapoznana z najważniejszymi procedurami bezpieczeństwa danych opisanymi w Polityce ochrony danych osobowych i zobowiązana do ich przestrzegania w zakresie wynikającym z przydzielonych zadań. Osoby, o których mowa złożyły oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa danych oraz zobowiązały się do ich stosowania.

Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji zapisów Polityki ochrony danych osobowych, powinny być rozstrzygane na korzyść zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Niniejsza polityka prywatności i plików „cookies” odnosi się do wszystkich stron internetowych, których właścicielem i administratorem jest Paulina Igielska-Wężyk doradca zawodowy trener biznesu. Strona internetowa www.doradcazawodowy.com.pl oraz wszystkie strony z subdomenami www.doradcazawodowy.com.pl wykorzystują pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o użytkownikach i ich preferencjach.

Podstawowe informacje:

Administratorem danych osobowych jest Paulina Igielska-Wężyk doradca zawodowy trener biznesu

Pamiętaj, że wysyłając do mnie maila, zapisując się do newslettera czy kontaktując się za pomocą formularza kontaktowego, przekazujesz mi swoje dane osobowe na przykład: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Korzystam z usług zewnętrznych dostawców, ale zapewniam Cię, że dbam o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Jeżeli będziesz mieć pytania związane z moją Polityką Prywatności strony internetowej www.doradcazawodowy.com.pl, skontaktuj się ze mną za pomocą e-maila: paulinaigielska@wp.pl

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (RODO).

Masz prawo żądać:

dostępu do swoich danych osobowych – masz prawo wiedzieć co się z Twoimi danymi dzieje;

sprostowania swoich danych osobowych – masz prawo sprostować swoje dane osobowe jeżeli zauważysz, że są one niekompletne lub nieprawidłowe;

usunięcia swoich danych osobowych – masz prawo żądać usunięcie swoich danych osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez  Paulina Igielska-Wężyk doradca zawodowy trener biznesu

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania:

jeżeli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Twoich danych,

Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, aby zostały usunięte,

Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń,

wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych – masz prawo do wniesienia sprzeciwu jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

przeniesienia swoich danych – masz prawo do przeniesienia Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi.

wniesienia skargi do organu nadzorczego – masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Paulina Igielska-Wężyk doradca zawodowy trener biznesu, Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;

odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeżeli taka zgoda została przez Ciebie wyrażona – masz prawo cofnąć swoją zgodę, jeśli uważasz, że Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Paulina Igielska-Wężyk doradca zawodowy trener biznesu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Paulina Igielska-Wężyk doradca zawodowy trener biznesu. (dalej „Ja”, „Administrator” lub „Firma”).

Jak możesz się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres e-mail: paulinaigielska@wp.pl, bądź skontaktuj się za pomocą poczty wysyłając list na adres Witosa 50 94-050 Koluszki

W każdej chwili możesz wycofać swoja zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Możesz to zrobić pisząc e-mail na: paulinaigielska@wp.pl bądź poprzez kliknięcie w link „chcę zrezygnować” w stopce każdego otrzymanego ode mnie e-maila. Aktualizacja swoich danych jest możliwa poprzez napisanie na: paulinaigielska@wp.pl bądź za pomocą linku „chcę uaktualnić dane”, który znajduje się w każdej stopce otrzymanego ode mnie e-maila.

Skąd mam Twoje dane?

Mam Twoje dane, ponieważ założyłeś u nas konto użytkownika, złożyłeś zamówienie, reklamację, dodałeś komentarz, zapisałeś się do newslettera, odstąpiłeś od umowy, zapisałeś się na webinar bądź skontaktowałeś się ze mną w inny sposób. Twoje dane są bezpieczne, nieuprawnione osoby nie mają dostępu do Twoich danych i nie przekażę ich osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Dlaczego przetwarzam Twoje dane?

Otrzymujesz ode mnie wiadomości z informacjami o moich kursach i szkoleniach, dzielę się z Tobą poradami i nowościami z rynku pracy;

Twoje dane osobowe są dla mnie niezbędne, żeby zrealizować Twoje zamówienia;

Twoje dane osobowe są mi potrzebne, żeby realizować działania marketingowe;

Kontaktujesz się ze mną, a ja odpowiadam na Twoje zgłoszenia (np. przez e-mail bądź formularz kontaktowy);

Twoje dane są mi potrzebne, aby prawidłowo wystawiać faktury VAT i prowadzić rejestry sprzedaży zgodnie z prawem.

Przetwarzam Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

monitorowanie Twojej aktywności;

dopasowanie ofert do Twoich preferencji, zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,

prowadzenie działań marketingowych,

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

zapewnienie bezpieczeństwa;

prowadzenie badań i analiz w serwisie, które dotyczą np. skuteczności moich usług;

organizowanie programów lojalnościowych;

prowadzenie analiz statystycznych;

windykacja należności.

Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?

Niektóre dane osobowe są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć umowę i świadczyć dla Ciebie usługi. Dane, które są mi potrzebne to: adres e-mail, numer telefonu, imiona i nazwiska, adres pocztowy, a jeżeli posiadasz firmę, potrzebujemy także nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Jeżeli nie podasz mi powyższych danych, nie będziemy mogli nawiązać współpracy.

Jak długo będę przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w trakcie obowiązywania umowy zawartej z Tobą. Będziemy także przechowywać Twoje dane osobowe po zakończeniu umowy przez okres 10 lat od zakończenia umowy, w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

statystycznych i archiwizacyjnych;

Przechowuję Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.Jeśli zapisałeś się do darmowego newslettera będę tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Odbiorcy Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem działalności.

Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:

Clavo Squad – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz w celu korzystania z poczty elektronicznej;

PayPro S.A. – platforma za pośrednictwem, które dokonywane są płatności w moim sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;

Usługi księgowe – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;

Extended DISC – platforma do wykonywania analiz predyspozycji zawodowych, z których korzystają osoby, które zakupiły usługę związaną z tym narzędziem.

Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:

ActiveCampaign, LLC– dostawca usługi Newsletter;

Vimeo, Inc. – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na stronie;

AdEspresso by Hootsuite Media Inc. – narzędzie marketingowe;

Youtube by Google LLC – osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach;

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności wskazanych poniżej:

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399,

Disqus – https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy?fbclid=IwAR3tSL77SFF4pj5QMoNAq44MABzfoIhd7H4CBc_LT-txPMiLiJQkVL7A1SE

LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter – https://twitter.com/en/privacy.

ActiveCampaign – https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy

AdEspresso by Hootsuite – https://adespresso.com/privacy/

Vimeo, Inc. https://vimeo.com/features/video-privacy

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Co to Cookies  i w jakim celu się je stosuje? Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).  Niektóre cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę, natomiast inne cookies są od razu usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej.

Zgoda na cookies

Twoje pierwsze wejście na stronę budujekariery.pl, wiąże się z tym, że wyświetli Ci się informacja dotycząca stosowania plików cookies. Masz możliwość zarządzania tymi plikami bezpośrednio przez stronę,. Ale także możesz wprowadzać zmiany ustawień cookies za pomocą przeglądarki lub możesz również całkowicie usunąć pliki cookies. Wyłączenie bądź ograniczenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu nie tylko z mojej strony internetowej, a także z innych stron internetowych, które korzystają z plików cookies.

Cookies własne wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony (zamówienia usług oraz logowanie na konto użytkownika). Cookies podmiotów trzecich – moja strona, tak samo jak inne strony internetowe, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Moja strona posiada wtyczki społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo. Klikając w odpowiednią wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z moim profilem w konkretnych serwisach społecznościowych. Jeżeli wchodzisz na moją stronę i jesteś jednocześnie zalogowany na portalu społecznościowym, Twoja wizyta na mojej stronie zostanie zarejestrowana na danym portalu.

Korzystam z narzędzi analitycznych i marketingowych takie jak: Google Analytic, Faceboo Pixel, Active Campaign, Adespresso by Hootsuite.

Piksel Facebooka

Piksel Facebooka używam jako narzędzie analityczne. Wykorzystuję je do tworzenie reklam na Facebooku, dla osób, które odwiedziły moją stronę. Wszystkie zebrane informacje są anonimowe, ale musisz wiedzieć, że mogą być one łączone z innymi informacjami na portalu społecznościowym. Gromadzone informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w USA i tam się je przechowuje. W celu ochrony danych osobowych Facebook Inc. przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield (Privacy Shield) wymaganego przez przepisy prawa europejskiego.

YouTube oraz Vimeo:

Na mojej stronie internetowej znajdziesz materiały audiowizualne pochodzące z YouTube bądź Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies, które generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów, firmy Google LLC oraz Vimeo Inc.

Google Analytics.

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych. Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Regulamin

Definicje regulaminu:

Sprzedawca – Paulina Igielska-Wężyk doradca zawodowy trener biznesu

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze sklepu internetowego na stronie doradcazawodowy.com.pl, w tym osoba, która dla której zostało założone Konto i która dokonała zakupu na niniejszej stronie.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem strony doradcazawodowy.com.pl w tym z portalu, produktów, usług.

Sklep – sklep internetowy na stronie doradcazawodowy.com.pl

Szkolenie, spotkanie, doradztwo – każde szkolenie/spotkanie/doradztwo organizowane przez Paulina Igielska-Wężyk doradca zawodowy trener biznesu.

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie doradcazawodowy.com.pl dotyczącą produktów i usług oferowanych w Sklepie internetowym.

Przepisy ogólne

Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży Szkoleń i/lub Produktów przez Administratora za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Każda osoba składająca zamówienie w serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Klient składa zamówienie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go. Do korzystania z serwisu jest wymagany sprzęt z zainstalowaną przeglądarką internetową i z dostępem do Internetu oraz posiadanie skrzynki e-mailowej. W przypadku braku spełnienia wymagań technicznych, Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności.

Zawarcie umowy i dostawa

Aby złożyć Zamówienie należy kliknąć w przycisk „Kup teraz” znajdujący się w sklepie internetowym przy każdym produkcie oraz wypełnić formularz Zamówienia, a następnie opłacić Zamówienie na stronie wybranego banku lub innej dostępnej formy płatności. Podczas dokonania Rejestracji bądź złożenia Zamówienia weryfikacja przebiega automatycznie, Klient otrzymuje wiadomość e-mail. Klient, który otrzyma e-mail z informacją o przyjęciu Zamówienia, powinien rozumieć to jako prawidłowo złożone Zamówienie, a konsekwencją tego jest zawarcie Umowy.

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie, a Klienci mają obowiązek zapoznania się z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie dotyczą osób, które w zawarły Umowę ze Sprzedawcą przed wprowadzeniem zmian. Zmiany w Regulaminem wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

Zmiany Terminów Szkoleń/spotkań

Sprzedawca zobowiązany jest poinformować każdego Klienta o wszelkich zmianach terminów Szkoleń/spotkań. Klient, który kupił usługę związana z bezpośrednim spotkaniem ze Sprzedawcą ma prawo sam wybrać inny, dogodny dla niego termin Szkolenia/spotkania.

Odstąpienie od Umowy Klienta/Zwrot

Konsument, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionych usług/produktów z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.  Klient ma możliwość odstąpienia od umowy jeżeli produkty/usługi nie zgadzają się z opisem na stronie doradcazawodowy.com.pl. Klient może dokonać Zwrotu zakupionych produktów poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora lub za pomocą poczty tradycyjnej na Adres siedziby Administratora. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Sprzedawca zwraca koszt produktu w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji, na wskazane przez Klienta konto bankowe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów. Jeśli Klient zawarł Umowę i wyraził zgodę na dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, który zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie niniejszym Regulaminem oraz z przepisami prawa. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych ze sprzedażą usług/produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od zrealizowania zamówienia, gdy Klient podczas Rejestracji/ złożenia Zamówienia nie poda wymaganych danych w formularzu lub podane dane będą nieprawdziwe.

Wszystkie ceny podane na stronie www.doradcazawodowy.com.pl są cenami brutto.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia publikacji.