PROJEKTY UNIJNE

Oferuję kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu unijnego.

Niezależnie od tego czy prowadzisz firmę szkoleniową, doradczą, prowadzisz podmiot ekonomii społecznej, jak stowarzyszenie, czy fundacja, albo jesteś agencją zatrudnienia lub pośrednictwa pracy  – napiszmy wspólnie projekt unijny. Ty masz pomysł na realizację ciekawego projektu, który warty jest dofinansowania ze środków unii europejskiej, a ja pomogę Ci sporządzić wniosek o dofinansowanie projektu unijnego.

Stoisz przed masą pytań, jak zacząć pisać projekty unijne, od czego zacząć podczas pisania projektów o dotacje unijne, jak skutecznie napisać projekt unijny, jakie minimalne dane są wymagane przy pisaniu projektów unijnych? Tym się nie martw. Na te i inne pytania odpowiemy wspólnie podczas sporządzania planu na Twój projekt.

Pisaniem, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej zajmuję się już od ZPORR i POKL czyli od bardzo dawna. Nie ważne jest jednak moje ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w których wzięło udział ponad 7900 osób z różnych grup docelowych, a ich wartość przekroczyła 45 mln złotych. Ważne jest to, że sporządzając wnioski o dofinansowanie kieruję się zasadą rozliczenia projektu bez uwag, bez zwrotów, o jakichkolwiek korektach nie wspominając. Mam ogromne doświadczenie realizatorskie – Piszę tak projekty, aby realizacja była jasna, oczywista, a projekt możliwy do zrealizowania. Nie sztuką jest obiecać realizację niemożliwych do osiągnięcia wskaźników. Ważne jest przeprowadzenie dogłębnej i precyzyjnej analizy. Przeprowadzenie analizy wykonalności, szans oraz zagrożeń, które mogą wystąpić przed w trakcie i po realizacji projektu. Współpracuję z grupą ekspertów, w tym w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych, prawa zamówień publicznych, realizacji, rozliczeń i kontroli projektu. Bardzo dobrze znam wytyczne, a mimo to przed każdym projektem czytam je na nowo.

SPECJALIZUJĘ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH ETAPACH REALIZACJI PROJEKTU:

Włącznie z przygotowaniem pełnego budżetu finansowego, negocjacje z KOP na etapie oceny projektu.

Decydujesz się na samodzielne napisanie projektu. Potrzebujesz wsparcia w przeprowadzeniu analizy wykonalności. Widzę szanse, możliwości i masę mocnych stron. Uwierz, że wiele z nas łatwo ocenia się krytycznie. Ważne jest akcentowanie mocnych stron. W ocenie projektu każdy punkt się liczy.

Przygotowanie kompletu dokumentów celem zawarcia umowy o dofinansowanie, nadanie upoważnień przetwarzania danych osobowych, harmonogram płatności, harmonogram rzeczowy, etc.

Kompleksowa tzn. wszystko od przygotowania dokumentacji (regulamin projektu, rekrutacji, dokumentacja rekrutacyjna, obieg dokumentów, opis wydatków, zamówienia publiczne etc.), po przygotowanie zapytań ofertowych, szacowanie wartości zamówienia publicznego, publikacja zapytań ofertowych, zawarcie umowy z wykonawcami, opisywanie dokumentacji finansowej, sporządzenie wniosków o płatność, przygotowanie do kontroli zewnętrznej projektu, po rozliczenie końcowe projektu. Oszczędności w projekcie? Cechują mnie bardzo niskie zwroty niewykorzystanej transzy, poniżej jednego tysiąca złotych.

Szacowanie wartości zamówienia, przygotowanie dokumentacji przetargowej, zamieszczenie i publikacja zamówienia, sporządzenie dokumentacji o wyborze wykonawcy, sporządzenie umowy wraz z załącznikami, negocjacje, etc.

Prowadzę pełną dokumentację celem skuteczne rozliczanie wniosków o płatność. Brak zwrotów, korekt i uwag. Tak prowadzę dokumentację, aby nie było żadnych wątpliwości co do zasadności poniesienia wydatków. Biegle nawiguję w świecie SL2014 oraz nie najgorzej w pakiecie Microsoft. Mówią na mnie królowa excela.

Przygotowuję dokumentację do kontroli, analizuję i rozwiązuję ewentualne powstałe problemy. Reprezentuję Realizatora projektu podczas kontroli na miejscu oraz w dalszym procesie kontrolnym.

Interesuje Ciebie koszt napisania projektu unijnego? Albo masz uzyskane dofinansowanie na napisany samodzielnie przez Ciebie projekt i potrzebujesz wsparcia podczas realizacji? Skontaktuj się ze mną niezależnie na jakim etapie jesteś. Wspólnie ocenimy w jakim aspekcie i na jaki okres czasu potrzebujesz mojej pomocy. Jednorazowe doradztwo, pomoc w zdaniu kontroli, ostatecznym rozliczeniu projektu lub pełna współpraca. Na każdym etapie jestem do Twojej dyspozycji.

Możesz spotkać mnie w realizowanych przeze mnie oraz moich partnerów projektach. Prowadzę wykłady, warsztaty i doradztwo zawodowe. Moje dodatkowe działania w projektach, to: doradztwo zawodowe i psychospołeczne, poradnictwo zawodowe, trener aktywnego poszukiwania pracy, trener Biznesu (zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej), profesjonalna obsługa klienta, kursy zawodowe, inne. Prowadzę zajęcia stacjonarnie oraz w formie zdalnej.

Zastanawiasz się nad wyborem firmy sporządzające wnioski o dofinansowanie? Jest ich zapewne sporo. Dlaczego to właśnie ze mną chcesz współpracować?

Jestem skuteczna i konsekwentna, znam specyfikę projektów, jestem lubiana, nawet przez urzędników 😉. Jestem entuzjastyczna i niestraszne mi są kontrole. Sprawna organizacyjna i pedantyczność, to cechy które są kluczem do sukcesów realizowanych przeze mnie projektów. A przy tym jestem jeszcze miła. Można? Można. Zapraszam do kontaktu. Wspólnie napiszmy i zrealizujmy projekt/y 😊     

Umów się ze mną na spotkanie 😊