SZKOLENIA

Szkolenia realizuję wraz z zespołem fantastycznych ekspertów, specjalistów i genialnych trenerów, którzy tak jak ja chętnie dzielą się wiedzą. Szkolenia prowadzimy z włączeniem uczestnika w proces prowadzenia zajęć. Ta metoda pozwala na zapamiętanie większej ilości informacji, nabycie umiejętności i kompetencji. Zajęcia prowadzimy w mega fajnej atmosferze, każdy słuchacz i zarazem uczestnik szkoleń czuje się swobodnie i komfortowo.

 REALIZOWANE SZKOLENIA:

Koncepcje zarządzania, profesjonalna obsługa klienta, w tym specjalistyczne szkolenia obsługi pacjenta, pasażera, b2b, b2c.

Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne w tym: opracowanie, przeprowadzenie i finalizowanie zamówień.

Zakładanie działalności gospodarczej, biznes plan, księgowość rozliczenia, opracowanie strategii przedsiębiorstwa, wizualizacja, marketing, etc.

Edukacja społeczna pomaga odkryć potencjał jednostki, a jednocześnie uczy bycia empatycznym, tolerancyjnym oraz odpowiedzialnym. Edukacja finansowa przekazuje wiedzę o finansach, a także buduje ważne umiejętności oszczędzania oraz planowania w pracy samodzielnej i zespołowej. Program uczy zaradności i zachęca do aktywności. Proces edukacyjny opiera się na 5 kluczowych elementach:
1. OSOBISTE ODKRYWANIE I ZROZUMIENIE – Buduje siłę wewnętrzną, ukazuje wyjątkowość oraz różnorodność świata, kształtuje umiejętności dialogu bez przemocy.
2. PRAWA I OBOWIĄZKI – Uczy odpowiedzialności wobec siebie i innych, uświadamia konsekwencje podejmowanych działań oraz wartość krytycznego myślenia.
3. OSZCZĘDZANIE I WYDAWANIE – Uświadamia wartość posiadanych zasobów oraz kształtuje poszanowanie pieniędzy.
4. PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE – Daje możliwość samodecydowania o swoim życiu, wykształca umiejętność planowania i adaptacji, pokazuje sposoby i środki dotarcia do celu.
5. PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE I FINANSOWE – Rozbudza inicjatywę, kreatywność i efektywność pracy zespołowej, uczy rozwiązywania problemów i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Warsztaty prowadzone zgodnie z wytycznymi i międzynarodowym programem Aflatoun, które prowadzone są przez dwóch trenerów. Czas trwania: 40h

Proces polega na wykonywaniu interaktywnych ćwiczeń tak opracowanych, że osoby biorące w nich udział doświadczają i odczuwają sytuacje dzięki czemu zmienia się ich sposób myślenia.
Liczba uczestników zajęć od 10 do 21 w podziale na 4-6 grup wykonuje interaktywne względem siebie doświadczenia społeczno-finansowe. Nad procesem panuje dwóch specjalnie przygotowanych i posiadających międzynarodowy Certyfikat Edukatorów Aflatoun.

Zarządzanie zasobami ludzkimi, ocena pracowników, motywacja i budowanie relacji w przedsiębiorstwie, organizacja ucząca się i dzieląca się wiedzą, etc.

Budowanie i stosowanie metod skutecznej komunikacji, budowanie relacji, komunikacja interpersonalna, etc.

Obsługa komputera, urządzeń i programów.

Opracowanie wniosków o dofinansowanie, prowadzenie, zarządzanie projektem, rozliczenia finansowe i merytoryczne, reprezentacja przed instytucjami kontrolnymi – pełna obsługa projektowa.

Warsztaty z zakresu godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym.

Warsztaty grupowe oraz indywidualne w zakresie budowania wizerunku oraz autopromocji.

Dostosowane do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw i ich pracowników.

Agencja Zatrudnienia: 30755
Rejestr Instytucji Szkoleniowych: 2.32/00065/2024
ISO 9001:2015 Szkolenia. Doradztwo zawodowe.

Umów się ze mną na spotkanie 😊