Adam

Przez moment miałem problem z podjęciem zatrudnienia. Pani Paulina pomogła mi w przygotowaniu CV drukując je na kolorowym papierze. Myślałem, że oszalała do momentu gdy wszystkie 3 firmy do których złożyłem podanie odezwały się do mnie, a za powód podały kreatywność.